menu
Word Lid
Geslaagde nieuwjaarsreceptie!

Op vrijdag 19 januari organiseerde het Vlaams Belang Klein-Brabant haar nieuwjaarsreceptie. Café Bar Boer in Bornem liep compleet vol en hoorde hoe gastspreker, Federaal Volksvertegenwoordiger Hans Verreyt een somber beeld schetste van vijf jaar beleid door de federale Vivaldi-regering en de Vlaamse Regering. De Vlaming betaald zowat de hoogste belastingen ter wereld, maar krijgt daarvoor bitter weinig terug: ontsporende financiën, een torenhoge staatschuld, een laag onderwijsniveau, weggepeste landbouwers, ongecontroleerde massamigratie, rellen in onze grootsteden, een falend justitieapparaat, islamitische aanslagen toenemende onveiligheid, asociale klimaatmaatregelen, een stilstaande mobiliteit. Het rapport van de federale en Vlaamse regering is desastreus. Heel wat redenen te meer om op 9 juni te stemmen voor een ander en beter beleid met het Vlaams Belang.

Volgens Bornems Vlaams Belang-fractieleider en Vlaams Volksvertegenwoordiger, Wim Verheyden wordt 2024 het jaar van de moeder van alle verkiezingen. Eindelijk kan de kiezer op alle niveaus zorgen voor het beleid waarvoor de mensen al jaren kiezen, ook in Bornem en Puurs-Sint-Amands. Volgens Verheyden leeft de regio Klein-Brabant niet langer op een eiland dat gespaard blijft van de uitwassen van een multiculturele samenleving, het spook van de multicultuur werpt zijn schaduw over onze dorpen en gemeenten met alle gevolgen van dien.

Bornem wordt in toenemende mate geconfronteerd met overlast en ‘kleine criminaliteit”. Verheyden verwees daarbij naar de overlast van “bommetjesgooiers’, waarmee de gemeente de laatste maanden wordt geconfronteerd. Steeds meer Bornemnaars voelen zich onveilig. Volgens Verheyden moet het voor amokmakers en dealers duidelijk zijn dat als het van het Vlaams Belang afhangt, ze nooit vrij spel zullen krijgen. “Wij zijn de slappe aanpak van ons Bornems gemeentebestuur alvast meer dan beu”, aldus Verheyden. Tegelijkertijd brengt de fusie van de politiezones Klein-Brabant en MeWi, niet wat men de burger heeft beloofd. Integendeel de burger krijgt minder service en minder blauw op straat.

Daarnaast staat volgens Verheyden dat men in Puurs de financiële bonus die de fusie met Sint-Amands meebracht opsoupeert en tegelijkertijd de voeling met de Sint-Amandsenaren verliest. In Bornem beseffen meer en meer Bornemnaars na twee jaar CD&V-NVA bestuur dat de hoop op een ander beleid na het Iedereen Bornem-NVA fiasco, ijdele hoop blijkt te zijn. Het nieuwe CD&V-NVA gemeentebestuur brengt er minder van terecht dan gedacht .

Dat maakt dat meer en meer mensen vragen om die verandering ook op het gemeentelijk vlak door te drukken.

Het Vlaams Belang heeft minstens de ambitie om ook in Klein-Brabant verder te groeien en zelfs indien dat mogelijk is om mee het heft in handen te nemen en te besturen. “Indien wij opnieuw veroordeelt worden tot de oppositie wel dan zullen we de handschoen met dezelfde gedrevenheid opnemen, maar indien we mee kunnen besturen dan zullen we dat doen. En geloof me, we zullen ons vel duur verkopen vooraleer we in een bestuur stappen, want wanneer het Vlaams Belang in een bestuur stapt dan is het om échte veranderingen te bewerkstelligen”, besloot Verheyden.

Zowel Hans Verreyt als Wim Verheyden zijn opnieuw kandidaat op de federale en Vlaamse kieslijsten van het Vlaams Belang. Hans Verreyt is de vijfde kandidaat op de Antwerpse Kamerlijst, Wim Verheyden is de vierde kandidaat op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF