menu
Word Lid
Gevaarlijke toestanden in de Egied De Jonghestraat

In de Egied De Jonghestraat te Wintam geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Die snelheid wordt echter vaak met de voeten getreden, zowel ’s nachts als overdag.

Volgens het Vlaams Beland leidt dit overdag tot gevaarlijke toestanden omdat heel wat schoolkinderen van de straat gebruik maken. Bovendien steekt veel schoolgaande jeugd uit Eikevliet, die via de Kouter en de Eikvlietbaan naar school gaan, de straat over richting de Jozef Spiessensstraat. Auto’s die tegen veel te hoge snelheid uit de richting van Wintam Dorp komen, merken die overstekende kinderen vaak te laat op, wat leidt tot gevaarlijke toestanden.

Buurtbewoners hebben de toestand aan aangekaart bij de politie en de Bornemse burgemeester De Bruyn, maar er nog geen duidelijk antwoord hoe men die snelheidsduivels kan aanpakken. Vlaams Belang fractieleider Wim Verheyden, stelde voor om in eerste instantie digitale snelheidsborden te plaatsen, en structurele maatregelen te nemen om de snelheid terug te dringen.

Het gemeentebestuur zal nu effectief in samenspraak met de politiediensten bekijken hoe men het probleem blijvend kan aanpakken.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF