menu
Word Lid
Herdenking Boerenkrijg

Het Vlaams Belang wil dat Bornem voortaan jaarlijks de Boerenkrijg herdenkt.

Bornem was 225 jaar geleden het strijdtoneel tussen Franse troepen en de Brigands uit onze streken. 3000 Franse soldaten en drie generaals vochten er in straatgevechten tegen 1500 'Brigands', onder leiding van de gebroeders Rollier. De Slag om Bornem had tot gevolg dat het dorp voor twee derde werd platgebrand: 188 boerderijen en herenhuizen gingen in de vlammen op. Woningen werden leeggeroofd en burgers kwamen om. “Wij willen die ontvoogdingsstrijd jaarlijks herdenken” aldus fractieleider Wim Verheyden.

Concreet stelt het Vlaams Belang voor om voortaan op 5 november de vlag van de ‘Brigands’ - de witte vlag met het rode kruis- aan officiële gebouwen uit te hangen. Tevens dringt het Vlaams Belang erop aan om zoals beloofd, het standbeeld van de Boerenkrijg op het Kardinaal Cardijnplein eindelijk te reinigen. Op deze wijze wil de partij eer betuigen aan de vrijheidsstrijders en Bornemnaren die destijds hun leven gaven in de strijd tegen de Franse bezetter. “Als men naar aanleiding van de aardbevingen, Turkse en Marokkaanse vlaggen kan hangen aan het gemeentehuis dan moet een Brigandsvlag zeker kunnen voor een historisch feit dat een zware impact had op het eigen dorp”, besloot Verheyden.

Het gemeentebestuur wil bekijken om eventueel een “Brigandsvlag” te plaatsen aan het standbeeld van de Boerenkrijg op het Kardinaal Cardijnplein. Volgens schepen Joos van erfgoed zijn “Bringadsvlaggen” niet gemakkelijk te vinden. Het Vlaams Belang is echter van mening dat dit geen onoverkomelijk probleem mag zijn. Het standbeeld op het Kardinaal Cardijnplein zal gereinigd worden, maar men zoekt wel naar de juiste reinigingsmiddelen omdat men riskeert het standbeeld te beschadigen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF