Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Kragenwielvissers krijgen mes op de keel

Kragenwielvissers krijgen mes op de keel
Lokaal @ Vlaams Belang

Onlangs stelde het Agentschap Natuur en Bos de Kragenwielvissers voor een voldongen feit: de onmiddellijke afstandname van hun vissershuisjes of het betalen van een waarborg van 1.500 euro en een jaarlijkse bijdrage van 500 euro exculsief BTW. Daarnaast werden zij in kennis gesteld dat indien men voor de tweede optie zou kiezen, alle vis-activitieten en de visserhuisjes over 9 jaar volledig zouden moeten verdwijnen. De Kragenwiel zou immers “natuurgebied” worden.

Naar aanleiding van dit trieste en aan empathie ontbrekende bericht, kaartte raadslid Wim Verheyden dit punt aan op de gemeenteraad. Hij riep het gemeentebestuur op om te bemiddelen in het dispuut met de vissers, zodat er een bevredigende en realistische oplossing kan worden gevonden voor de Kragenwielvissers. In het RUP dat goedgekeurd werd tijdens de vorige legislatuur, was er immers geen sprake van een abrupt einde voor de visserij, wel van een uitdoofbeleid, evenwel zonder een vast omschreven einddatum.

Het Vlaams Belang betreurt, dan ook de handelswijze van het Agentschap Natuur en Bos. Visserij en natuurgebied, kunnen wat ons betreft immers hand in hand gaan. Vanuit de oppositie zullen wij alvast de belangen van de Kragenwiel blijven behartigen.