Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Leemsheide of toch niet ?

Leemsheide of toch niet ?
Lokaal @ Vlaams Belang

Definitieve vastlegging straatnaam Leemsheide tussen Klein Mechelen en Industrieweg: beslissing uitgesteld op vraag van Vlaams Belang

Tussen Klein Mechelen en de Industrieweg in Bornem, bevindt zich een private weg die eveneens tot Klein Mechelen behoort. De weg is voor een gedeelte eigendom van Lonza, maar de gemeente Bornem wil de weg overhevelen naar het openbaar domein en er meteen een nieuwe naam op plakken. In juni stond het punt reeds bij spoed geagendeerd op de gemeenteraad om 35 nieuwe KMO-units zekerheid te geven over hun nieuwe adres. Na het openbaar onderzoek bleken Lonza en Alcon Laboratories echter bezwaar te hebben tegen de naamswijziging. Lonza, omdat de gemeente de nodige procedures niet had gevolgd, Alcon omdat een naamswijziging tot bijkomende audits en nieuwe registraties voor de producten zou leiden.

Volgens Vlaams Belang-fractieleider Wim Verheyden wekte het gemeentebestuur met haar handelswijze de indruk dat men de bedoeling had om de goedkeuring halsoverkop te laten plaatsvinden. “De bezwaren van twee toonaangevende firma’s: Alcon Labratories en Lonza, tonen immers aan dat niet alle betrokkenen in dit dossier gehoord werden”, aldus Verheyden: “Het gemeentebestuur onderschat de impact op farmaceutische bedrijven bij de vastlegging van een nieuwe straatnaam. Dit gaat immers gepaard met grote gevolgen voor vergunningen, audits en eventueel uitvoer van de producten. Dit gaat veel verder dan alleen enkele administratieve wijzigingen zoals de meerderheid blijkbaar vermoedt. Volgens Lonza wenst het gemeentebestuur de weg over te hevelen naar het openbaar domein omwille van verkeerstechnische redenen, maar toen Lonza het gemeentebestuur tot driemaal toe uitnodigde om samen te zitten ter optimalisering van de verkeerssituatie, kwam er vanuit de gemeente geen reactie. “Wij betreuren het en vinden het onbegrijpelijk dat ons gemeentebestuur hier niet op inging! Deze werkwijze getuigt van weinig respect tegenover bedrijven die voor enorm veel werkgelegenheid zorgen”, aldus Wim Verheyden.

Verheyden vroeg bijgevolg het uitstel van het agendapunt en raadde bevoegd schepen De Landtsheer (Iedereen Bornem) aan dringend over te gaan tot overleg met de twee betreffende bedrijven zodat er tot een oplossing zou gekomen worden die voor alle betrokkenen positief zou uitdraaien. Het Vlaams Belang vreest dat beide bedrijven wel eens de juridische weg zouden opgaan om hun gelijk te krijgen. “Dan zijn er helemaal geen winnaars in dit dossier”, aldus de Vlaams Belang-fractieleider. Verheyden stelde als oplossing voor om de naam Klein Mechelen -mits een aangepaste nummering- te behouden en meteen te zorgen voor een duidelijke bewegwijzering. Toen het gemeentebestuur daar niet op inging vroeg Verheyden de hoofdelijke stemming van het punt, waarna de gemeenteraad een tiental minuten werd geschorst. Daarmee werd meteen duidelijk dat het pleidooi van de Vlaams Belang-fractieleider tot meningsverschillen binnen de Iedereen Bornem-NVA meerderheid had geleid. Meteen na de schorsing gaf schepen De Landstsheer aan, in te gaan op het voorstel van het Vlaams Belang om het agendapunt uit te stellen tot de gemeenteraad van november.