Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / M&M coalitie slikt overtuiging in

M&M coalitie slikt overtuiging in
Lokaal @ Vlaams Belang
Het kan verkeren. Zes jaar geleden stelde Vlaams Belang voor om het voorzitterschap van de gemeenteraad van Bornem toe te kennen aan de grootste fractie van de oppositie. Het werd daarin bijgetreden door de toenmalige oppositiepartijen N-VA, SP.a, Beter Bornem en B Democratisch. Allen waren het ermee eens dat dit een erkenning inhield van de onafhankelijkheid van de gemeenteraad. Het is immers daar dat finaal beslissingen moeten worden goedgekeurd en dat het college verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. De voorzitter van de gemeenteraad moet in eerste instantie de verdediger zijn van de rechten van de gemeenteraad en van haar leden, niet het verlengstuk van het college van burgemeester en van schepenen. Bij de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad moest echter worden vastgesteld dat diegenen die het zes jaar terug met ons eens waren, de mooie principes overboord gooien eens ze zelf aan de macht zijn ! Fractievoorzitter Wim Verheyden feliciteerde de NV-A omdat die er met vier gekozenen en als kleinste meerderheidsfractie in geslaagd is om twee mandaten in het college van burgemeester en schepenen binnen te halen met daarbovenop nog het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad. Die partij heeft inderdaad handig gebruik gemaakt van het feit dat de coalitiegenoot in feite een samengaan is van afzonderlijke partijen en groepen die ieder hun eigen belangen verdedigen, een beetje zoals de M&M chocolade, waardoor de verdeling van de mandaten binnen die fractie op een schaaltje moest worden afgewogen.

Ten slotte is de voorzitter van een gemeenteraad best iemand met enige ervaring in het reilen en zeilen in die raad. Maar dat is duidelijk niet de zorg van de meerderheid geweest. De nieuwe voorzitter van de gemeenteraad heeft nooit eerder zelf in een gemeenteraad gezeteld.