menu
Word Lid
Overlast in Bornem-centrum

Vlaams Belang eist een keiharde aanpak

In Bornem zorgen jongeren al enkele maanden voor serieuze overlast. Er worden bommetjes gesmeten, vuurwerk afgestoken en er zouden zelfs drugs gedeald worden op het Kardinaal Cardijnplein, aan het gemeentehuis en het Hemelhof. Buurtbewoners en automobilisten worden belaagd. Het probleem breidt ondertussen uit tot in de Tijpelwijk, en zelfs Mariekerke.

Overlast, vandalisme en drugshandel zijn echter geen nieuwe fenomenen. Het Vlaams Belang kaartte dit alles al meermaals aan. Op de voorbije gemeenteraad deed de partij dat opnieuw. “We vragen al langer dan vandaag dat de politie zou patrouilleren in burger en anonieme wagens zou inzetten om de pakkans te vergroten” zegt Wim Verheyden. Volgens het Vlaams Belang moet er veel krachtiger worden opgetreden tegen dealers en overlastplegers. De Bornemse fractie van het Vlaams Belang is van mening dat daar tot nu toe door de andere partijen vrij meewarig over gedaan werd.

Dat de huidige situatie escaleert heeft volgens Wim Verheyden meerdere oorzaken. “Daarbij hebben alle partijen boter op het hoofd” merkt Verheyden op. “Wie herinnert zich niet de goedkeuring van de fusie van onze politiezone met de zone Mechelen-Willebroek. “We hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat dit in het nadeel zou zijn van onze gemeente. Iedereen, alle andere partijen lachten onze kritiek weg en keurden klakkeloos de fusie -of beter de overname- door Mechelen-Willbroek goed”, aldus Verheyden.

Volgens het Vlaams Belang kan alleen een krachtig beleid de overlast terugdringen. De politie moet de pestjongeren zelf wegpesten. “We hebben pestagenten nodig”, aldus Verheyden. Verder ijvert het Vlaams Belang ervoor dat het Klein-Brabantste politiebureel ook meer ’s avonds en ’s nachts geopend is. Daarnaast wil men meer patrouilles, en de inzet van patrouilles in burger met anonieme wagens om de pakkans van overlastplegers te vergroten. Volgens het Vlaams Belang weegt Bornems burgemeester De Bruyn (CD&V) niet zwaar genoeg door op het beleid van de politiezone, en dat ten kost van het veiligheidsgevoel in de gemeente. “Houdt de belofte dat het tekort aan agenten wordt opgelost. Stop met de halfslachtige aanpak van overlastplegers en dealers, anders zullen wij onze tanden tonen en rechtzetten wat jullie allemaal veel te lang hebben gedaan namelijk relativeren en wegkijken. Het wordt dringend tijd dat u wel degelijk op tafel klopt. Beurm moet onze thuis blijven!” besloot Verheyden.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF