Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Zorgen voor onze landbouwers

Zorgen voor onze landbouwers
Lokaal @ Vlaams Belang

Het Rivierpark Scheldevallei heeft zich kandidaat gesteld om door te groeien tot ‘Nationaal Park’. Het doel van de erkenning als 'Nationaal Park' is om nog meer toerisme en recreatie te ontwikkelen. Er zal een gebied afgebakend worden van 5.000 hectare groot, dat binnen de tien jaar naar 10.000 hectare moet groeien. Ook de landbouwgronden zal men daarvoor nodig hebben. De kandidatuur als ‘Nationaal Park” werd echter ingediend zonder enig overleg met de landbouwsector.

Volgens het Vlaams Belang is het dan ook niet verwonderlijk dat ook de Bornemse landbouwers zich zorgen maken over de toekomst van de lokale bedrijven. “De boeren vrezen dat de broodwinning van heel wat gezinnen in het gedrang komt”, aldus Wim Verheyden.

Onlangs kregen de lokale land- en tuinbouwers een uiteenzetting over het project. Maar de vrees voor de toekomst van hun gronden en bedrijven is gebleven. Er is geen duidelijkheid verschaft over de gevolgen voor land- en tuinbouwers, voor grondeigenaars, mensen die aan bosbouw doen en meer, die in dit gebied komen te liggen. Zo blijven de vragen welke de gevolgen zullen zijn voor het bemesten en besproeien, de bomenkap en met het plaatsen van nieuwe gebouwen in deze zone. Men vreest dat men in het Nationaal Park niets meer op de eigen gronden zal kunnen doen. Wim Verheyden polste op de Bornemse gemeenteraad dan ook of er ondertussen meer duidelijkheid kon gegeven worden over de toekomst van de land- en tuinbouwbedrijven.

Volgens schepen De Landtsheer zou er ondertussen vanuit de diensten van de Vlaams minister van landbouw Demir enige geruststelling gekomen zijn en zouden er geen significante gevolgen zijn. Vlaams Belang-fractieleider Wim Verheyden kondigde evenwel aan om in het Vlaams Parlement bijkomende vragen te stellen aan de diensten van de bevoegde minister.